THOMAS NYQVIST Recombinations

 

ThomasNYqvist_Painting with Z 2018-19

Painting with Z, 2018-2019, öljy kankaalle, 215 x 300 cm

 

Ensimmäisestä näyttelystään 1970-luvun lopulla lähtien Thomas Nyqvist on ollut tunnettu syvällisestä kiinnostuksestaan maalaukseen ajattelun järjestelmänä, tiedollisena perinteenä ja jatkuvan muutoksen leimaavana käytäntönä. Maalattu kuva ja erityisesti maalattu tila ovat hänen välineensä ja viestinsä.

Nyqvist on jo pitkään käyttänyt omia valokuviaan visuaalisina lähteinään, useimmiten purkurakennuksista Helsingistä, ja tämä pitää myös paikkaansa niissä pienemissä ja suuremmissa maalauksissa, jotka ovat esillä Galleria Harmajassa. Samalla nämä teokset kytkeytyvät sekä sodanjälkeisen ajan amerikkalaiseen abstraktiekspressionismiin että klassiseen maalaustraditioon.

Niinkin perinteikäs taidemuoto kuin maalaus pyrkii aina kohti uutta ja ennennäkemätöntä. Nyqvistille maalaus on muodoltaan enemmän tai vähemmän hallittavissa oleva mikrokosmos, joka aukenee kohti suurta tuntematonta. Merkitykselliset kuvaelementit yhtyvät muodostaen konstellaatioita, jotka tuottavat kokonaan uusia todellisuuksia. 

Juuri tätä käsillä oleva näyttely pyrkii ilmentämään, ja siksi sen otsikkona on Recombinations. Kosmologiassa rekombinaatio tarkoittaa ”alkuräjähdystä heti seurannutta vaihetta, jossa latautuneet elektronit ja protonit yhdistyivät muodostaakseen varaukseltaan neutraaleja vetyatomeja”.

Nyqvistin rekombinaatioita kannattelee maalaustaiteen oma logiikka, mutta ne syntyvät todellisista maisemista, jotka ovat kahdessakin mielessä tilapäisiä: purkumiesten jälkeensä jättämästä sattumanvaraisesti järjestetystä materiasta, joka on valokuvattu ennen kuin se on ehditty kuljettaa pois.

Anders Kreuger

 

ThomasNyqvist_Building Greyness(White)2018

Building Greyness (White), 2018, öljy kankaalle, 39 x 52 cm

 

www.thomasnyqvist.fi