Rosa Liksom

HSKU 201009 ,kuvaaja Kari PullinenRL 8HSKU 201009 ,kuvaaja Kari Pullinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Liksomin burka-kuvat avaavat yllättäviä näkökulmia maailmaan, jonka kuvittelemme tuntevamme ennalta. Vaeltavatpa kuvissa esiintyvät hunnutetut hahmot vehreillä metsäpoluilla, ylevissä kansallismaisemissa, hiljaisissa kirkkomiljöissä, merenrannoilla, lähiöissä tai jättömailla, kysymme takuuvarmasti, kuin jonkin pakon ajamana: Mitä ihmettä nämä kuivien ja kuumien arabimaiden asukit tekevät paikoissa, jotka kuuluvat kulttuurisesti meille? Onko kuvissa esiintyvä burka uhka vai lupaus jostakin? Ja voisivatko ääri-islamilaisiin yhteisöihin syntyneet naiset oikeasti olla tuollaisia – vapaita maailmankansalaisia, jotka ovat kuin kotonaan alati vaihtuvissa paikoissa ja maisemissa?

Liittäessään yhteen keskenään yhteensopimattomia kulttuurisia symboleja ja koodeja – esimerkiksi burkan, ulkoilmareippailun ja pohjoiseurooppalaisen maiseman – Liksom kiinnittää myös hienosyisesti huomiomme siihen, miten epäselviä ja uudelleenmäärittelylle avoimia suhteet “meidän” ja “muiden” välillä aina ovat. Valokuvista huokuva huokuva kauneus, rauha ja harmonia suojaavat tätä prosessointia, sallivat muukalaisten asuttaa ja muuttaa läsnäolollaan paikkoja joihin he vaeltavat. Liksom ei kuitenkaan estetisoi monikulttuurisuutta tai rakenna utopioita. Pikemminkin hän tarkastelee nykytodellisuutta jännitteisenä erillaisuuksien kohtauspaikkana, jossa käydään loputonta neuvottelua ihmisyhteisön historiasta, nykyisydetä ja tulevaisuudesta.

Burka projekti on myös eräänlainen kuvapäiväkirja. Liksom on kuvannut teossarjaa vuodesta 2005 alkaen säännöllisesti kotikulmillaan ja matkoillaan, ja esiintyy itsekin monissa kuvissa hunnutettuna. Valokuviin on siis tallentunut jälkiä myös taiteilijan omasta elämästä ja ennenkaikkea niistä paikoista, jotka ovat sallineet hänen hengähtää hetken keskellään tai kulkea itsensä ohitse tai lävitse.

Anita Seppä

Rosa Liksomilta on ilmestynyt kesäkuussa Liken kustantamana burka-projektiin liittyvä kirja Burka.
 http://www.like.fi/kirjat/burka

http://www.rosaliksom.com/