MARTTI MÄKI Metsän luut

 Jänis 2022 öljy kankaalle

Jänis, 2022, öljy kankaalle 

 

Vasta kun viimeinenkin puu on kaadettu, vasta kun viimeinenkin joki on myrkytetty,
vasta kun viimeinenkin eläin on tapettu, vasta silloin valkoinen mies ymmärtää ettei rahaa voi syödä.

- Cree-intiaanien ennustus

Maapallon ilmasto lämpenee ihmisten toimesta hyvin kriittiseen tilaan. Ilmaston keskilämpötila on noussut jo yli yhden asteen ja 1,5 asteen lämpötilan nousua pidetään rajana, johon lämpötilan nousu pitäisi voida pysäyttää seuraavina vuosikymmeninä. Mikäli siihen ei pystytä, ovat seuraukset ihmiselle ja luonnon monimuotoisuudelle huonot.

 Maapallon väkiluku on pian 8 miljardia ja väkiluku lisääntyy edelleen. Tämän väkimäärän ruokkiminen vie yhä enemmän luonnon kantokykyä ahtaammalle. Metsiä hakataan ja vallataan pelloiksi ja asuinalueiksi, millä riistetään metsien tärkeä merkitys maapallon vedenkierrolle sekä hiilen sidonnalle.

Mitä enemmän ihmiset toimillaan valtaavat ja pilkkovat vapaan luonnon alueita, sen ahtaammalle käyvät eläinten reviirit ja lajikato kiihtyy. Myös pandemiat voivat lisääntyä ihmisten tunkeutuessa syvemmälle villieläinten reviireille.

Metsän puut pumppaavat juurillaan vettä maasta ja haihduttavat vesimolekyylit ilmaan, jossa ne tiivistyvät vesipisaroiksi. Niinsanotut ilmajoet kuljettavat vettä kuivemmille alueille, missä ne satavat maahan. Ilman laajoja metsiä nämä ilmavirtauksien kuljettamat joet tyrehtyvät ja aavikoituminen lisääntyy. Näin on tapahtunut monilla alueilla, missä metsiä on hävitetty. Metsien ja veden symbioosi on elintärkeä maapallon elämälle.

Noin kolme vuotta sitten ryhdyin linkkuveitsi välineenä kuorimaan puiden oksia nähdäkseni ikäänkuin tarkemmin puiden anatomiaa – niiden luustoa. Puun luustosta löytyy samankaltaisuutta ihmisen luihin nähden. Niinkuin ihminen lapsena kasvaa eniten yöaikaan, niin kasvaa puukin eniten öisin. Vesi on ihmiselle elintärkeä, ja sitä se on puille ja kaikelle elolliselle. Ihmisessäkin on noin 70 % vettä.

Huoleni maapallon tulevaisuudesta sai minut tekemään tämän näyttelyn, vaikka tiedän, ettei näyttely tule vaikuttamaan juuri mitenkään maapallon lämpötilan nousun hillitsemiseen.

 Tärkein askel kohti parempaa tulevaisuutta on fossiilisen energian käytön lopettaminen. Myös metsien hävittämisen lopettaminen edesauttaa lämpötilan nousun pysäyttämisessä. 

Oulussa pääsiäisenä 2022
Martti Mäki

 

Polvi 2021 lyijykynä ja värikynä paperille


Polvi, 2021, lyijykynä ja värikynä paperille

 

 

 

Metsän luu 2021 lyijykynä ja värikynä kankaalle
 
Metsän luu, 2021, lyijykynä ja värikynä kankaalle