ISMO HYVÄRINEN

   Hyvärinen Ismo_Varjoaan tummempi, 2018

Varjoaan tummempi, 2018, öljy kankaalle, 130 x 120 cm

 

Ismo Hyvärisen maalaukset syntyvät hitaassa maalausprosessissa, joka on pitkälti ei-tietoinen, ja jossa tilallisuus, valo ja kontrastit ovat keskeisiä. Maalaukset ilmentävät maailman monikerroksellisuutta ja päällekkäisiä, limittyviä todellisuuden tasoja.

Ilmaisun tapa on ei-esittävä, mutta katsojan on helppo kokea teoksissa erilaisia maisemallisia vaikutelmia, jotka ovat kullekin katsojalle yksilöllisiä, ja perustuvat hänen omiin kokemuksiinsa. Nämä vaikutelmat voivat pysyä samoina monellakin katsomiskerralla, mutta ne voivat myös muuttua tai kadota hetkessä, sillä tämä kokemuksen taso on jonkinlaista kangastusta katsojan ja teoksen välillä.

Maalauksilla on oma hienovarainen visuaalinen kielensä: Niissä on tasaisen sävyn alueita, joissa maalauksellista tapahtumista on vähemmän, ja aktiivisempia alueita, joissa kerronta on intensiivisempää – toisinaan jopa suoranaisesti raadollista. Eri värialueiden rajat voivat olla selkeitä, jolloin syntyy helposti vaikutelmia etualasta ja taustasta. Mutta ne voivat olla myös vähittäisiä, jolloin katsoja saattaa hahmottaa maalauksen illusorisen tilan syvyyttä. Moneen teokseen sisältyy horisontaalinen linja, joka vahvistaa maalausten maisemallisuutta, mutta katsojan oman mittakaavan suhde maalauksen tapahtumiin jää arvoitukseksi.

Hyvärinen lähestyy maalausta samaan tapaan kuin musiikkia: se on abstraktia, ja se kuljettaa tunteita. Kokemus syntyy ajallisessa kohtaamisessa teoksen kanssa, sen yksityiskohtien tarkastelussa, ja teoksen äärellä heräävien tuntemusten vastaanottamisessa. Ajan kokemus itsessään on vaikutelma, joka syntyy ihmisen kokemuksessa muistin, nykyhetken havaintojen ja tulevaa ennakoivan ajattelun seurauksena. Tämä on se tapa, jonka kautta ajan kokemus tulee osaksi myös maalausten tarkastelua. Hyvärisen maalaukset puhuttelevat pikemminkin vaistomaisesti kuin rationaalisen mielen kautta: tuntumina, jotka heräävät maalauksellisen tapahtumisen äärellä.

 Teksti: Jonni Roos

 

HyvarinenIsmo_Hairahdus III, 2018

Hairahdus III, 2018, öljy kankaalle, 70 x 60 cm