Grafiikkakarnevaali

Pälvi Hanni
Outi Heiskanen
Juho Karjalainen
Johanna Koistinen
Inari Krohn
Elina Luukanen
Hannamari Mutikainen
Kirsi Neuvonen
Ari Pelkonen